Vandværket arbejder for at forsyne ejendommene inden

for vandværkets vandforsyningsområde med godt og billigt vand.


Ved driftforstyrelse, manglende vand eller vandtryk, tager der direkte kontakt til
Vandpasser Steen Yding Pedersen, Lee Smedie på telefon 40 18 48 96,

hvis Steen ikke svarer, kan der tages kontakt til Thomas Drægert Grønning på telefon 60 35 50 51

 

Driftforstyrelse

Der er ingen driftsforstyrelser.

 

Information til interessenter

27. marts 2020

Coronavirus og drikkevand

Miljøstyrelsen har rådført sig med Styrelsen for Patientsikkerhed som har foretaget en sundhedsfaglig risikovurdering i forhold til håndtering af drikkevand, spildevand, badevand og svømmebade i Danmark, i relation til COVID-19, med det formål, at mindske spredning af COVID-19 i samfundet. Forholdsregler i relation til COVID-19 i forbindelse med drikkevandsforsyning kan du læse her.

 

26. marts 2020

Godkendelse af takster for 2020

Viborg Kommune har godkende takster for 2020.

Godkendelserne kan læses her: Viborg Kommune godkender takstblad 2020 for Lee Vandværk

14. marts 2020

Coronasituationen - vores beredskab

I forlængelse af regeringens beslutning om skærpede forholdsregler for at undgå smittespredning af Coronavirus (Covid-19) skal vi oplyse, at vandværkets drift fortsættes uden ændringer.

 

Vandværkets tekniske drift fortsætter uændret, men adgang til vandværkets produktionsapparat sker kun i tilfælde hvor det er nødvendigt.

 

Vi vil samtidig opdatere vores beredskabsplaner for at sikre, at vi er forberedte, hvis der kommer flere forholdsregler. Så vi også i denne situation kan sikre rent drikkevand.

 

PAS PÅ JER SELV - VI PASSER PÅ DRIKKEVANDET.

 

19. januar 2020

 

Godkendt årsrapport, præsentation og referat kan læses her: Referat fra Generalforsamling 2019, Præsentation fra Generalforsamling 2019 og Årsrapport 2019.

 

18. december 2019

Årsaflæsning af vandmåler

Vandmåler vi blive aflæst i perioden 1. januar til 6. januar. Målere fjernaflæses og du skal ikke selv gøre noget!

 

Bestyrelsen ønsker alle vandkunder en god jul og et godt nytår.

 

12. august 2019

Vandprøver og pesticider

Der er taget nye vandprøver og i forbindelse har vi også fået testet for pesticidet Chlorothalonil-amidsulfonsyre og 55 andre. Prøverne viser at der ikke er noget pesticid i Lee vand.

Prøveresultatet kan ses her! AR-19-CA-00847695-01 og 835-2018-80620759

 

Viborg Kommune har krævet at alle vandværker i kommunene senest 1. november skal have testet deres drikkevand for Chlorothalonil-amidsulfonsyre, da det har medført lukninger af vandværker andre steder i landet.

 

7. juni 2019

Godkendelse af Regulativ og takster for 2019

Viborg Kommune har godkende det nye regulativ, vedtægter og takster for 2019.

Godkendelserne kan læses her: godkendelse af regulativ for Lee Vandværk og Viborg Kommune godkender takstblad 2019 for Lee Vandværk