Lee Vandværk A.m.b.a.


ENERGI VIBORG FORETAGER AFREGNINGEN VED EJERSKIFTE


Ejerskifte og adresseændring meldes til Energi Viborg - Lise Fisker og kassereren.


 

 

HVORDAN FÅR MAN LAGT VAND IND PÅ SIN GRUND?


Hvis man ønsker at blive tilsluttet vandværket, kontaktes kassereren, der sender en regning på tilslutningsgebyret.


Når beløbet er modtaget, sørger vandværket for, at der bliver lavet tilslutning og opsat en måler.

Hvis der skal opsættes en målerbrønd, opsættes 1 m indenfor skel - ud til vej. Placeringen kan aftales med formanden, kassereren og/eller smeden.