Lee Vandværk A.m.b.a.Der må ikke udføres arbejde på vandværkets ledningsnet, uden forhåndsgodkendt aftale.

Kontakt vandværkets formand.


Målerbrønden tilhører ejer. Jordledning (egen ledning) er regnet fra skel til aftapningsstederne.

Vandmåler tilhører vandværket og må ikke afmonteres uden forhånd godkendt aftale.


Visse reparationer på vandinstallationer på egen del af ledningen må kun udføres af autoriserede VVS.

 

Hvis der er tvivl kontakt formand eller kasserer.