Lee Vandværk A.m.b.a.Da det danske grundvand er af en fin kvalitet, kan fremstillingen af drikkevand foregå ved en meget enkel proces.


Grundvandet pumpes op fra boringen og føres i transportledninger til vandværket.


Lee Vandværk har 1 aktive boring.


Når vandet kommer til vandværket ledes det ind i et råvands filter på vandværket.

Det rå vand, indeholder bl.a. svovlbrinte, der lugter som rådne æg og får vandet til at smage dårligt.


Desuden er der jern og okker.

På vandværket iltes vandet, så svovlbrinten forsvinder, og jern og okker omdannes, så de kan filtreres væk.


Iltningen er også nødvendig for at drikkevandet kan få en frisk smag.

Efter iltningen bliver vandet ledt til filtertankene, der bl.a. indeholder sand og grus.

Ved filtreringen fjernes jernoxider- og okker, så vandet nu er blevet til rent drikkevand.


De benyttede sandfiltre skylles hver 3 dag for at fjerne jern og okkerholdigt slam.


Når vandet er iltet og filtreret, er det rene drikkevand parat. Det ledes til to rentvands-bassinger uden for vandværket. 


Indvindingen, behandlingen og transporten af vand er fuldt automatiseret.


Der føres tilsyn med alle funktioner på værket.


Er der problemer, slås der automatisk telefonalarm til vandpasser/den tilsynsførende, der er parat til at rykke ud døgnet rundt.